CHIP MỰC

 • Giá : Liên hệ
  • Một số Hộp mực lazer sau khi đổ mực in cần phải thay chip để Reset lại bộ đếm.
   TT Mã máy sử dụng Đơn vị Đơn giá VND
   1 EPSON R230/ 210/ 310 bộ 150.000
   2 EPSON R285/ 290/ 280 bộ 120.000
   3 EPSON P50/ T50/ T60 bộ 120.000
   4 EPSON 1400/ 1390 bộ 120.000
   5 EPSON C90/ T11/ 13 / TX 110/ 111 bộ 150.000
   6 EPSON C110/ T30/ T1100 bộ 180.000
   7 EPSON 4880/ 7880/ 9880 bộ 1900.000
   8 Canon 3600/3680/4700/4760 bộ 200.000
   9 HP 1000/ K850 /500/510/ 800 bộ 180.000
   10 HP T770/ 1200 bộ 300.000
   11 HP OJ 6000/7000/8000/6500/7500/8500 bộ 250.000
   12 HP B 110a/ 210a bộ 280.000
   13 HP 1600/2600/3600 con 150.000
   14 HP 4600 con 200.000
   15 HP 1515/ 1215 con 150.000
   16 Samsung SCX 4200 con 120.000
   17 Samsung SCX 2850 con 250.000
   18 Samsung 310/ 315 con 250.000
   19 Xerox C1100 con 150.000
   20 EPSON 6200 con 120.000
   21 Lexmark E 120/ 220/ 230 con 200.000