GẠCH MEN SỨ

  • Giá : Liên hệ

    – Gạch men dùng để in anh trang trí, ảnh thờ.

    1 Gạch in men sứ 10×10 chiếc 1        18.000
    2 Gạch in men sứ 15×15 chiếc 1        25.000
    3 Gạch in men sứ 20×30 chiếc 1        45.000