GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT

 • Giá : Liên hệ

  – Giấy in chuyển nhiệt dùng để chuyển hình ảnh lên áo.

  1 Giấy in chuyển nhiệt A4 (A100tờ) tập 1        300.000
  2 Giấy in chuyển nhiệt A4 (B100tờ) tập 1        150.000
  3 Giấy in chuyển nhiệt A3 (A100tờ) tập 1        600.000
  4 Giấy in chuyển nhiệt A3 (B100tờ) tập 1        300.000
  5 Giấy in chuyển nhiệt thường A4 (100tờ) tập 1        50.000