GIẤY ÉP PLASTIC

 • Giá : Liên hệ
  1 Giấy ép Plastic  CMT 100tờ) tập 20.000
  2 Giấy ép Plastic  A6 (100tờ) tập 20.000
  3 Giấy ép Plastic  A5 (100tờ) tập 30.000
  4 Giấy ép Plastic  A4 (100tờ) tập 60.000
  5 Giấy ép Plastic  A3 (100tờ) tập 120.000