GIẤY IN ẢNH

 • Giá : Liên hệ

  Giấy chuyên dùng in ảnh màu EPSON – HP – CANON – BROTHER………….

  TT Tên hàng, thông số kỹ thuật Đơn vị Đơn giá VND
  1 Giấy in ảnh thường EPSON A4 (20tờ) định lượng 180g2 tập 25.000
  2 Giấy in ảnh thường EPSON A4 (20tờ) định lượng 240g2 tập 30.000
  3 Giấy in ảnh EPSON A4 RC bóng ( 20 tờ) định lượng 270g2 tập 50.000
  4 Giấy in ảnh thường EPSON A6 (100tờ) định lượng 180g2 tập 30.000
  5 Giấy in ảnh thường EPSON A6 (100tờ) định lượng 240g2 tập 32.000
  6 Giấy in ảnh thường EPSON A3 (20tờ) định lượng 240g2 tập 70.000
  7 Giấy in ảnh thường 2mặt EPSON A3 (20tờ) định lượng 240g2 tập 130.000
  8 Giấy in ảnh decan A6 bóc dán (100tờ) định lượng 270g2 tập 40.000
  9 Giấy in ảnh A6 bóng thường (100 tờ) định lượng 230g2 tập 40.000
  10 Giấy in ảnh decan A4 (50tờ) định lượng 180g2 tập 100.000
  11
  Giấy in A4 decan bóc dán AMAZON đế vàng (100 tờ) tập 85.000
  12 Giấy in ảnh 13×18 bóng ( 100 tờ) định lượng 270g2 tập 70.000
  13 Giấy in ảnh A4 bóng ( 100 tờ) định lượng 115g2 tập 55.000
  14 Giấy in ảnh A4 bóng ( 100 tờ) định lượng 135g2 tập 60.000
  15 Giấy in ảnh A4 bóng ( 20 tờ) định lượng 180g2 tập 28.000
  16 Giấy in ảnh A4 bóng ( 20 tờ) định lượng 230g2 tập 30.000
  17 Giấy in ảnh A4 bóng 2 mặt ( 20 tờ) định lượng 270g2 tập 40.000
  18 Giấy in ảnh A3 bóng ( 20 tờ) định lượng 230g2 tập 60.000