KEO PHỦ

  • Giá: 300.000 đ

    – Keo dùng để phủ lên bề mặt cốc, men, sứ … giúp hỗ trợ cho quá trình ép nhiệt.