KHUÔN ĐIỆN THOẠI

 • Giá : Liên hệ

  – Khuôn sử dụng để làm vỏ ốp điện thoại.

  1 Khuôn Iphone 4 chiếc 1        380.000
  2 Khuôn Iphone 5 chiếc 1        380.000
  3 Khuôn Iphone 6 chiếc 1        380.000
  4 Khuôn Iphone 6plus chiếc 1        380.000
  5 Khuôn Samsung S3 chiếc 1        380.000
  6 Khuôn Samsung S4 chiếc 1        380.000
  7 Khuôn Samsung S5 chiếc 1        380.000
  8 Khuôn Samsung S6 chiếc 1        380.000
  9 Khuôn Samsung Not 2 (N7100) chiếc 1        380.000
  10 Khuôn Samsung Not 3(N900A) chiếc 1        380.000
  11 Khuôn Samsung Not 4 chiếc 1        380.000
  12 Khuôn Oppo N1 chiếc 1        380.000
  13 Khuôn Oppo R809T chiếc 1        380.000
  14 Khuôn Oppo R815 chiếc 1        380.000