LÔ ÉP ( TRỤC CAO SU)

  • Giá: 40.000 đ

    Lô ép ( Trục cao su) dùng cho hộp mực in lazer đen trắng.