MÁY ÉP CỐC

  • Giá: 2.100.000 đ

    Máy ép cốc với 2 mẫu:

    – Máy ép cốc dạng nằm.

    – Máy ép cốc dạng đứng.