PHA LÊ NHIỆT

 • Giá : Liên hệ
  1 Tấm PHA LÊ đồng hồ vuông chiếc 1        80.000
  2 Tấm PHA LÊ đồng hồ chữ nhật chiếc 1        90.000
  3 Tấm PHA LÊ nhiệt 13×18 chiếc 1        80.000
  4 Tấm PHA LÊ nhiệt 12×23 chiếc 1        90.000
  5 Tấm PHA LÊ nhiệt 18×23 chiếc 1        100.000