PHÔI CỐC

 • Giá : Liên hệ
  1 Cốc trắng chiếc 1        20.000
  2 Cốc viền màu chiếc 1        30.000
  3 Cốc lòng màu chiếc 1        32.000
  4 Cốc màu chiếc 1        35.000
  5 Cốc thủy tinh trong chiếc 1        39.000
  6 Cốc đổi màu ( đen) chiếc 1        39.000