PHÔI ĐĨA

 • Giá : Liên hệ
  1
  Đĩa sử 020 có chân
  chiếc 1        35.000
  2
  Đĩa sử 024 không chân
  chiếc 1        40.000
  3
  Đĩa sử 027 không chân
  chiếc 1        45.000
  4
  Đĩa sứ viền vàng
  chiếc 1        45.000