TRỐNG ( DRUM) MÁY IN

 • Giá : Liên hệ
  TT Mã máy sử dụng Đơn vị Đơn giá VND
  1 HP 5L/ 6L/ 1100 Canon 800/ 810/ 1120 chiếc 30.000
  2 HP 1200/ 1150/ 1300 Canon 1210 chiếc 30.000
  3 HP 1010/ 1020/1319f canon 2900/ 3000 chiếc 30.000
  4 HP 1160/ 1320 / 2014/ 2015 Canon3300 chiếc 30.000
  5 HP 2055 chiếc 40.000
  6 HP 1005/ 1006 Canon 3050 chiếc 30.000
  7 HP 2410/ 2100/ 4350 / 4250 chiếc 100.000
  8 HP 5100/ 5200 Canon 3500 chiếc 130.000
  9 Samsung ML1610/ 1640/ 2240/ 2010 chiếc 150.000
  10 Samsung SCX 4100/ 4200/ 4300 chiếc 150.000
  11 Samsung SCX 4824 chiếc 150.000
  12 Samsung SCX 4623 chiếc 150.000
  13 Samsung SCX 1666 chiếc 150.000
  14 Samsung SCX 1710/ 1740 chiếc 150.000
  15 Samsung SCX 2250 chiếc 150.000
  16 Samsung SCX 2150 chiếc 150.000
  17 Samsung SCX 2850 chiếc 150.000
  18 Samsung SCX 4521 chiếc 150.000
  19 Brother 2410…………… chiếc 300.000
  20 EPSON 5900/ 6100/ 6200 chiếc 280.000
  21 Panasonic 512/ 402/ 228 chiếc 490.000
  22 Lexmark E 120/ 220/ 230 chiếc 300.000