TRỤC TỪ

  • Giá: 30.000 đ

    Trục từ dành cho máy in lazer đen trắng.