VỎ ỐP ĐIỆN THOẠI

 • Giá: 20.000 đ

  – Vỏ ốp điện thoại của các dong máy:

  +  Iphone 4, 5, 6, 6S, 6plus/ 6Plus-S

  + Samsung S3, S4, S5, S6

  + Samsung Note 2, 3, 4

  + Oppo N1, R890T, R815, R821